เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

H01

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

011

ว่าที่ ร.ต.ณิชพน เพชรสีสุก
นายช่างโยธา
ชำนาญการ

 

011

นายสายัณห์ เข็มขำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

011

น.ส.จิรภา สายไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

011

นายธนาวัฒน์ ดาราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem