เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ อบต. (Vision)

 "ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การคมนาคมสะดวก"

พันธกิจ อบต.

 
1.จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2.จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3.จัดให้มีและรักษาความสะอาด ทางระบายน้ำ ถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ 
   รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.บำรุงรักษาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem